Podpis ekspresji genowej jako predyktor przeżycia w raku piersi ad 6

Iloraz szans dla odległych przerzutów w ciągu pięciu lat jako pierwsze zdarzenie, zgodnie z sygnaturą prognozy. W poprzednim badaniu 9 profil rokowania określono w wybranej grupie pacjentów z chorobą chłonną węzłów chłonnych. W obecnym badaniu ocenialiśmy zarówno pacjentów z chorobą węzłów chłonnych, jak i pacjentów z chorobą węzłową chłonną. Aby potwierdzić nasze poprzednie odkrycie, najpierw obliczyliśmy szacunkowy iloraz szans dla rozwoju przerzutów w ciągu pięciu lat dla pacjentów z chorobą węzłów chłonnych w niniejszej serii (wykluczając w ten sposób 61 pacjentów, którzy byli również częścią poprzedniego badania9) (Tabela 2). Ta analiza obejmowała tylko pacjentów, u których odległe przerzuty rozwinęły się w ciągu pięciu lat i pacjentów, którzy pozostawali bez choroby przez co najmniej pięć lat. Czytaj dalej Podpis ekspresji genowej jako predyktor przeżycia w raku piersi ad 6

Konflikt interesów niefinansowych w badaniach

W swoim prowokacyjnym artykule na temat niefinasowych konfliktów interesów w badaniach dr Levinsky (wydanie 5 września) mądrze koncentruje się na ostatecznym niebezpieczeństwie wewnętrznych konfliktów interesów – szkód dla pacjentów lub zdrowych ochotników uczestniczących w badaniach.
Doktryna świadomej zgody zawiera w sobie normę etyczną, zgodnie z którą badani mają prawo do zapoznania się z wszystkimi możliwymi do przewidzenia ryzykami związanymi z ich udziałem w badaniach i do podejmowania ryzyka, jeśli w ogóle, całkowicie dobrowolnie. Niektórzy komentatorzy niedawno poparli pogląd, że konflikty interesów finansowych, które nie są jeszcze zabronione, powinny być ujawnione podmiotom.2-6 Poszlibyśmy dalej i zaproponujemy ujawnienie wewnętrznych konfliktów w ramach procesu świadomej zgody. Ujawnienie to wskazywałoby na poważny charakter zaangażowania badaczy i instytucji w bezpieczeństwo i autonomię podmiotów badawczych. Prawdą jest, że udzielanie podmiotom dodatkowych informacji o tym charakterze może być uciążliwe, a nawet destrukcyjne. Czytaj dalej Konflikt interesów niefinansowych w badaniach