Natural History of Alkaptonuria ad 5

Żaden pacjent nie miał zwapnienia tętnicy wieńcowej przed 40 rokiem życia, ale 50 procent miało obliczone tomograficzne (CT) dowody zwapnienia tętnic wieńcowych przed osiągnięciem wieku 59 lat (Figura 4D). Nie stwierdzono korelacji pomiędzy zwapnieniami tętnicy wieńcowej a podwyższonym poziomem cholesterolu w surowicy. Wartości laboratoryjne
Tylko z 58 pacjentów miał zmniejszony klirens kreatyniny (29 ml na minutę, normalny zakres, 90 do 125); ten pacjent miał nefropatię cukrzycową i poziom HGA w osoczu, który przekraczał poziomy u innych pacjentów.17 Jeden pacjent z niskim zapaleniem wątroby miał podwyższony poziom aminotransferazy alaninowej (88 U na litr, zakres normalny, 6 do 41). Średni poziom cholesterolu całkowitego (. SE) wynosił 190,1 . 37,9 mg na decylitr (4,92 . 0,98 mmol na litr, normalny zakres, 100-200 mg na decylitr [2,59 do 5,17 mmol na litr]), średni poziom hemoglobiny wynosił 139 . 14 g na litr (normalny zakres, 115 do 167), a średni poziom alkalicznej fosfatazy wynosił 105,2 . 58,1 U na litr (normalny zakres, 37 do 116). Jedenaście pacjentów miało podwyższone szybkości sedymentacji erytrocytów, wahające się od 55 do 110 mm na godzinę (zakres normalny, od 0 do 42). Poziomy osteokalcyny, odzwierciedlające tworzenie nowych kości, były podwyższone u 3 pacjentów, podczas gdy poziomy N-telopeptydu kolagenu w moczu, odzwierciedlające resorpcję kości, były podwyższone w 24; średnia wartość N-telopeptydu kolagenu w moczu wynosiła 73,6 . 20,1 nmoli na milimol kreatyniny (zakres normalny, 19 do 66). Średni poziom tyrozyny w osoczu wynosił 1,4 . 0,3 mg na decylitr (79 . 18 .mol na litr, normalny zakres, 1,2 . 0,3 mg na decylitr [68 . 17 .mol na litr]). Średni poziom HGA w osoczu wynosił 6,6 . 2,6 .g na mililitr (zakres od 3,0 do 27,8); u zdrowych osobników jest niewykrywalny.21 HGA w moczu zwiększono o około 300 (3,12 . 1,11 mmol na milimol kreatyniny, wartość normalna <0,01), a całkowite dzienne wydalanie mieściło się w zakresie od 0,4 do 12,4 g. Wydalanie HGA nie było skorelowane z płcią, wiekiem lub wiekiem w momencie pierwszej wymiany stawu. Poziom HGA w moczu był zróżnicowany nawet wśród członków rodziny z tymi samymi mutacjami HGO; w jednej rodzinie wartości HGA w moczu u trzech chorych rodzeństwa wynosiły 2,8, 2,8 i 4,7 mmol na milimol kreatyniny.
Mutacje HGO
Ryc. 5. Ryc. 5. Mutacje HGO w 58 pacjentach z Alkaptonurią. Egzony są reprezentowane przez pionowe czerwone pasy, a introny przez poziomą czarną linię. Mutacje są wymienione powyżej każdego egzonu i są oznaczone kolorami zgodnie z typem. W przypadku mutacji w miejscu splicingu wskazany jest nukleotyd; w przypadku innych mutacji wskazana jest reszta aminokwasowa. Skreślenia i insercje dotyczą jednej pary zasad. Gwiazdki wskazują mutacje, które nie zostały wcześniej zgłoszone. Numer dostępu GenBank dla uzupełniającego DNA HGO to AF045167; liczba dla sekwencji białka HGO to AAC02698.
U 57 pacjentów zidentyfikowano co najmniej mutację HGO (numer dostępu w bazie GenBank AF045167); 23 z tych mutacji nie było wcześniej zgłaszanych (ryc. 5). Czterdzieści sześć pacjentów było heterozygotami złożonymi. Łącznie mutacje zidentyfikowano w 104 ze 116 alleli (90 procent). Były 3 różne mutacje nonsensowne, 24 różne mutacje missense, 3 różne mutacje przesunięcia ramki i 5 różnych mutacji intronowych skutkujące nieprawidłowościami w miejscu splicingu
[więcej w: zabieg taki jak shiatsu, psycholog warszawa ursynów, encyklopedia leków ]
[podobne: lekarz od tarczycy, opinia do sądu o dziecku przedszkolnym chomikuj, zabieg taki jak shiatsu ]