Genetyczne, kliniczne i radiograficzne wyjaśnienie zespołu Hallervordena-Spatella ad 6

Wszyscy pacjenci z klasyczną chorobą mieli mutacje PANK2, co sugeruje, że pacjenci z wczesną, szybko postępującą chorobą będą konsekwentnie wykazywać odziedziczone defekty w pantotenianowej kinazie 2. U pacjentów z chorobą atypową osoby z mutacjami PANK2 były znacznie bardziej podatne na mowę i problemy psychiczne niż pacjenci z mutacją ujemną. Najbardziej przekonywujące jest nasze stwierdzenie korelacji typu jeden-do-jednego między wzorem MRI oka z tygrysa a obecnością mutacji PANK2, niezależnie od ciężkości choroby. W Tabeli 2 proponujemy kliniczne opisy głównych postaci neurodegeneracji związanej z kinazą pantotenianową. Nasze dane mają wpływ na diagnostykę różnicową zespołu Hallervordena-Spatza i leczenie neurodegeneracji związanej z kinazą pantotenianową. Pacjenci z klasyczną postacią zespołu Hallervordena-Spatza powinni tymczasowo otrzymać diagnozę neurodegeneracji związanej z kinazą pantotenianową, oczekującej potwierdzenia przez analizę DNA. Pacjenci z nietypowym zespołem Hallervordena-Spatza, którzy występują z zaburzeniami mowy i psychiatrycznymi, a których skany MRI mózgu mają znak oko-tygrys , powinni przejść analizę mutacji PANK2. Fakt, że prawie wszyscy pacjenci z nietypową chorobą i neurodegeneracją związaną z kinazą pantotenianową mają mutacje missense, wskazuje, że wiele z nich może mieć resztkową aktywność kinazy pantotenianowej 2. Spekulujemy, że dodatkowy pantotenian (witamina B5) może zrekompensować częściowy niedobór enzymatyczny u tych pacjentów, prawdopodobnie łagodząc lub opóźniając objawy. Takie leczenie może nawet okazać się skuteczne u pacjentów z klasyczną chorobą, którzy mają częściową aktywność enzymatyczną. Jednak te hipotezy wymagają oceny.
Dwie obserwacje kliniczne uzasadniają dalszą dyskusję. Po pierwsze, chociaż profil klasycznej neurodegeneracji związanej z kinazą pantotenianową jest spójny z profilem przedstawionym w wielu doniesieniach pacjentów z zespołem Hallervordena-Spatza o wczesnym początku, 1,3,10-12 zwyrodnienie pigmentowe siatkówki było znacznie częstsze w naszym badaniu. pacjentów niż opisano w innych badaniach.1,13 Retinopatia rozwija się wcześnie, chociaż może być rozpoznana dopiero po przeprowadzeniu pełnej oceny diagnostycznej. Jako następstwo, stwierdziliśmy, że rzadko zdarza się, aby retinopatia rozwijała się później u pacjentów z prawidłowymi wynikami badań dna oka w momencie rozpoznania.
Po drugie, nakreśliliśmy dominujące cechy neurologiczne pacjentów z nietypową neurodegeneracją kinazy pantotenianem, które różnią się od tych obserwowanych w klasycznej postaci choroby. Cechy te, takie jak ciężkie palilalia, dyzartria, dystonia (które mogą być przerywane i wahające się), perseweracyjne zachowanie i ruchy oraz zamrożenie, nie zostały powszechnie uznane w tej chorobie.14-16 Zamrożenie podczas chodzenia, zwłaszcza podczas skręcania w zakrętach lub napotykania zmiany powierzchni są uderzająco podobne do zmian obserwowanych w chorobie Parkinsona.15 Objawy psychiczne, w tym depresja i psychoza, były częste u pacjentów z atypową chorobą w naszym badaniu. U kilku pacjentów z nietypową chorobą, której pierwotnym objawem był palilalia, nieprawidłowości psychiczne zostały błędnie zinterpretowane jako przyczyna defektu mowy.
[podobne: kalendarz ciąży kota, neurolog na nfz wrocław, ośrodek leczenia uzależnień kraków ]
[hasła pokrewne: dental wrocław, mierzenie temperatury w ustach, olx pl grudziądz ]