Podpis ekspresji genowej jako predyktor przeżycia w raku piersi ad 7

Współczynnik ryzyka dla całkowitego przeżycia wynosił 8,6 (przedział ufności 95%, od 4 do 19, P <0,001). W serii 151 pacjentów z chorobą z ujemnym węzłem chłonnym profil prognostyczny był również wyjątkowo użyteczny w przewidywaniu wyniku choroby (Tabela 3 i Figura 2C i Figura 2D). W tej grupie pacjentów współczynnik ryzyka dla odległych przerzutów wynosił 5,5 wśród osób z nieprawidłowym rokowaniem w porównaniu z tymi z dobrym rokowaniem (95% przedział ufności, 2,5 do 12,2, P <0,001). Profil prognostyczny był również silnie związany z wynikiem w grupie 144 pacjentów z chorobą z węzłem chłonnym (Tabela 3 i Figura 2E i Figura 2F). W tej grupie wskaźnik ryzyka dla przerzutów odległych wyniósł 4,5 (przedział ufności 95%, 2,0 do 10,2, P <0,001).
Analiza wielowymiarowa
Tabela 4. Tabela 4. Multivariable Proportional-Hazards Analiza ryzyka odległych przerzutów jako pierwszego zdarzenia. Tabela 4 przedstawia wyniki wielozmiennej analizy ryzyka odległych przerzutów jako pierwszego zdarzenia. Jedynymi niezależnymi czynnikami predykcyjnymi były: zła sygnalizacja prognostyczna, większa średnica guza i nieużywana chemioterapia adjuwantowa. W okresie, w którym leczono tych pacjentów, większość pacjentów przed menopauzą z chorobą węzłową chłonną otrzymywali chemioterapię adiuwantową, podczas gdy większość pacjentów z chorobą węzłów chłonnych nie otrzymywała leczenia adiuwantowego. Pacjenci, którzy otrzymali chemioterapię adiuwantową w tej serii, mieli większe prawdopodobieństwo pozostawania wolnym od odległych przerzutów (stosunek ryzyka dla odległych przerzutów, 0,37; przedział ufności 95%, 0,20 do 0,66, P <0,001). Słaby rokowanie było zdecydowanie najsilniejszym predyktorem prawdopodobieństwa odległych przerzutów, z ogólnym wskaźnikiem ryzyka 4,6 (przedział ufności 95%, 2,3 do 9,2, P <0,001).
Dyskusja
Poprzednio zidentyfikowaliśmy profil ekspresji genów 70 genów, który wiąże się z ryzykiem wczesnych odległych przerzutów u młodych pacjentów z rakiem piersi bez węzłów chłonnych.9 W niniejszym badaniu testowaliśmy ten profil w serii 295 kolejnych pacjentów, którzy leczono w szpitalu Holenderskiego Instytutu Raka. Profil ten najlepiej spełniał rolę prognostyku wystąpienia odległych przerzutów w ciągu pierwszych pięciu lat po leczeniu. To odkrycie nie jest nieoczekiwane, ponieważ nowotwory, na których oparty był profil, miały przerzuty w ciągu pięciu lat. Profil prognostyczny jest również silnym predyktorem rozwoju odległych przerzutów u pacjentów z chorobą chłonną na węzłach chłonnych. To odkrycie jest ważne, ponieważ obecność przerzutów do węzłów chłonnych sama w sobie jest silnym predyktorem słabego przeżycia. Ponieważ większość pacjentów z rakiem piersi z węzłem chłonnym w naszym badaniu otrzymywała chemioterapię adjuwantową lub hormonalną (120 na 144 pacjentów), nie mogliśmy ocenić wartości prognostycznej profilu u pacjentów z nieleczoną chorobą węzłów chłonnych. Nie ma jednak wskazania na wpływ chemioterapii adiuwantowej na wartość prognostyczną profilu (dane nie pokazane).
Rycina 3. Rycina 3. Kaplan-Meier Analiza prawdopodobieństwa, że pacjenci pozostaną wolni od odległych przerzutów u 151 pacjentów z niedoborem raka węzłów chłonnych z zastosowaniem profilowania ekspresji genów (dobre prognozy i zgłoszenia o złych prognozach) (Panel A), św
[podobne: dental wrocław, definicja zdrowia wg who, krioterapia warszawa nfz ]
[podobne: dental wrocław, mierzenie temperatury w ustach, olx pl grudziądz ]