Natural History of Alkaptonuria ad 7

W tym czasie udostępniono testy laboratoryjne przeprowadzone w dniu 6, wykazujące podwyższony poziom tyrozyny w osoczu, a leczenie przerwano. Poziom tyrozyny w osoczu spadł do 2,5 mg na decylitr (137 .mol na litr) w ciągu kolejnych 25 dni. Pacjent pozostał bezobjawowy. Dyskusja
Egipska mumia Harwa, pochodząca z 1500 rpne, miała alkaptonurię, 23, ale termin alcapton po raz pierwszy zastosowano w 1859 r. W celu opisania związku redukującego mocz pacjenta, 24 później zidentyfikowanego jako kwas 2,5-dihydroksyfenylooctowy lub kwas homogentyzynowy. 1908, Garrod zaproponował, że alkaptonuria jest wrodzonym błędem metabolizmu, 2 i do roku 1909, Neubauer zmapował cały szlak degradacji tyrozyny.26 Przegląd przypadków alkaptonurii na całym świecie zwrócił uwagę, że około 600 przypadków zostało opisanych do 1962.7. szacuje, że obecna częstość występowania alkaptonurii wynosi przypadek w 250 000-1 miliona urodzeń żywych.
Klinicznie, alkaptonuria przypomina zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa27 w swoim szczególnym uszkodzeniu kręgosłupa i dużych stawach, ale różni się oszczędzaniem stawu krzyżowo-biodrowego. Zajęcie kręgosłupa powoduje kifozę, utratę wysokości i zmniejszenie zgięcia lędźwiowego, a choroba stawów zmniejsza zakres ruchu i powoduje wysięki. Stanowoczynny artretyzm przypomina krystaliczny lub zapalny artretyzm w trakcie woskowania i zaniku. Objawy ze stawów zwykle rozpoczynają się w trzeciej lub czwartej dekadzie życia i postępują, dopóki przewlekły ból nie spowoduje wymiany stawu kolanowego, biodrowego lub barkowego; średnio dzieje się to w wieku 55 lat. Pęknięcia ścięgien i więzadeł występują z minimalną prowokacją, a kamienie nerkowe prawdopodobnie powstają z powodu bardzo wysokiego poziomu wydalania HGA z moczem (współczynniki klirensu nerkowego wynoszą 400 do 500 ml na minutę) .3 To wydzielanie kanalikowe powoduje usunięcie HGA i prawdopodobnie zmniejsza jego akumulacja w tkankach.
Niedawne innowacje diagnostyczne pozwoliły na scharakteryzowanie alkaptonurii jako jednostki chorobowej. Rezonans magnetyczny może wykazać pogrubienie ścięgna Achillesa. Badania CT i echokardiograficzne mogą ujawnić odpowiednio zwapnienia tętnic wieńcowych i pogorszenia zastawki sercowej. Bankotyczne kamienie gruczołu krokowego są widoczne na zdjęciach radiologicznych, a radiolegatywne kamienie nerkowe można zobaczyć na ultrasonogramach. Testy biochemiczne na obecność N-telopeptydów kolagenu w moczu wskazują, że resorpcja kości występuje u pacjentów z alkaptonurią, prawdopodobnie ze względu na kombinację pierwotnych skutków ochronozy i drugorzędnych efektów związanych z używaniem artropatii.
Analizy molekularne, które dopiero niedawno stały się dostępne, ujawniają uderzające spektrum mutacji HGO, odzwierciedlające kliniczną zmienność tego zaburzenia. Analiza genu HGO i jego transkryptu 1715-bp wykazała, że 46 z 58 pacjentów w naszym badaniu było heterozygotami złożonymi. Zidentyfikowaliśmy również 23 nowe mutacje, co doprowadziło do 67 całkowitej liczby zgłoszonych do tej pory mutacji HGO, 5,22,28-32 i wskazujących, że większość mutacji HGO jest unikalna dla rodziny. Wyjątkiem jest mutacja M368V, powszechna mutacja, która prawdopodobnie rozprzestrzeniła się w Europie z przeszłymi migracjami22 i została znaleziona w 15 ze 116 alleli u naszych pacjentów. W przeciwieństwie do badań przeprowadzonych na Słowacji29, 32 i Dominikany 33, nasze badania nie wykazały żadnych mutacji w gorącym miejscu ani efektu założycielskiego.
Zastosowano kilka metod terapeutycznych u pacjentów z alkaptonurią
[patrz też: lekarz od tarczycy, definicja zdrowia wg who, nfz katowice przeglądarka skierowań ]
[więcej w: definicja zdrowia wg who, przygotowanie do badania pet, olx dęblin ]